Brug af adgangssystemet

Det kan opleves at man ikke kan bruge det personlige adgangskort til at åbne døren ind til fitnesscenteret.

 
Der ligger i adgangssystemet en sikkerhed der gør, at adgangskort der ikke har været vist til den kortlæser der sidder uden for døren ind til hallen, inden for 4 dage efter det sidst besøg i centeret, bliver midlertidigt ”spærret” for oplukning af døren ind til fitnesscenteret.
 
Derfor opfordre vi til, at når I skal op og træne, viser kortet til den udvendige kortlæser hver gang I går forbi den. Når den "grønne" lampe lyser, er dit kort blevet opdateret.
Derved skulle I ikke opleve problemer med at åbne døren ind til fitnesscenteret.
 

 
Mister du dit personlige kort
 
Skulle det ske at du mister dit personlige adgangskort til Herfølge Fitness, skal du straks give besked herom på mail info@herfoelgefitness.dk
 
Følgende skal oplyses i mailen:
  • Dit fulde navn
  • Dato for hvornår kortet er mistet